Středověké městečko – skanzen českého venkova 14. století. Tyto fotografie byly pořízeny v červnu 2002. Původní jméno Tuležim bylo později změněno na Řepora.
Středověké městečko Řepora má navodit co nejvěrnější a nejpřirozenější představu o tehdejším každodenním životě, práci, historických stavebních technologiích, materiálech a řemeslných dovednostech, i os starých lidových slavnostech a zvycích.
Vzhled jednotlivých objektů i celého městečka, včetně použitých stavebních technologií a materiálů, má za cíl přiblížit se co nejvíce současným archeologickým a stavebně-historickým znalostem o vývoji vesnické a městské architektury v období českého středověku.
Více viz http://www.repora.cz

Akciová společnost Tuležim a. s. byla založena v roce 1999, skanzen byl budován v zanedbaném prostoru bývalé těžby cihlářské hlíny zvaném Hliník. Zpřístupněn byl roku 2002. Roku 2004 byla akciová společnost přejmenována na Řepora a. s.

V roce 2001 dostala Tuležim a. s. pokutu od stavebního úřadu, protože obstaravatelská firma nezajistila vydání stavebního povolení.

Zpočátku se také autoři projektu distancovali od provozovatele, protože se podle nich způsob provozování a komerční program neslučují s původní myšlenkou projektu.

Řepora již dvakrát vyhořela. Poprvé v noci na 16. června 2003, kdy shořely vinou neznámého žháře čtyři budovy (kovárna, špýchar a usedlost hrnčíře) a uhořely tři ovce, škoda byla vyčíslena na 5 milionů Kč. Podruhé, 17. prosince 2004, se rozšířil požár z budovy hlídačů areálu. Přesto se jí podařilo obnovit svoji činnost.

V minulosti skanzen občas oživovaly akce skupin lidí, jejichž koníčkem je středověký život, oblečení, šerm, tanec, lazebnictví atd. V roce 2011 jsou v nabídce jen pronájmy k soukromým akcím – oslavám (svatba, narozeniny), grilování, akce s dobovým programem.

V současné době (březen 2017) je skanzen obehnán drátěným plotem a je nepřístupný. Dlouhou dobu zde byly cedule o tom, že objekt je pronajat pro filmové účely.

Kategorie: Tipy na výpravu