Založení Klínce je spojeno s těžbou zlata a polodrahokamů. Památkou této těžby jsou kopečkovité útvary zvané sejpy a jámy zvané pinky, které se hojně vyskytují v okolních lesích. Jejich výskyt dal vzniknout místnímu názvu „Pinkousy“. Zalesněné údolí pod obcí je pozůstatkem po těžbě zlata. Dodnes je v terénu patrný náhon, který přiváděl do dolu vodu z rybníků pod vsí. Ve skalním hřbetě, který odděloval povrchový důl od potoka, je ve skále vylámána asi 100m dlouhá odvodňovací štola „Čertovka“. Celé údolí je totiž dílem středověkých havířů.

Štola je nedaleko vlakové zastávky Klínec, mezi obcí a zastávkou. Je to asi 8 km na jihozápad od Prahy.

Kategorie: Tipy na výpravu