Moto: …Byla tu ještě cisterna s třemi sty litry těžké vody a o ni se záhy rozpoutal zápas mezi Spojenci a nacisty. (František Běhounek – Rokle u Rjukanu)

Cíl hry: V okolí tábořiště (Rjukanu) je ukryt barel s „těžkou“ vodou, který je třeba vypátrat, a to podle následujících pravidel:

  • spojenecké komando musí barel najít a vylít
  • německá pátrací skupina musí barel najít a přinést do tábořiště
  • německé hlídky musí nález barelu oznámit v tábořišti německé pátrací skupině
  • místní obyvatelé – domorodci mohou nález barelu oznámit komu chtějí

Pravidla hry:

Komando bude vysazené na pobřeží Norska (území hry). Komando budou dvě tří nebo čtyřčlenné skupiny. Každá skupina dostane mapu území s vyznačeným místem, kde je ukrytá těžká voda. Každý člen bude mít 2 papírové míčky. V předem určeném čase a místě bude u pobřeží (na okraji území hry) čekat ponorka (pouze 10 minut), která komando odveze (auto nebo vedoucí co je odvede do tábořiště). Komando hledá těžkou vodu, může spolupracovat s domorodci. Pokud těžkou vodu najde, zlikviduje jí vylitím a vrací se k ponorce. Pokud to zvládne, vítězí spojenci.

Německá pátrací skupina má 4 členy, každý má 2 papírové míčky. Přijíždí do Norska a jde do Rjukanu (tábořiště). Tam se spojí s velitelem německých hlídek ohledně informací a pátrá po těžké vodě. Když ji nalezne, odnese do Rjukanu (tábořiště) a hra končí vítězstvím němců. Pokud ještě neuplynul časový limit, pátrají po spojeneckém komandu.

Německé hlídky jsou dvoučlenné a mají svého velitele. Ten jim určuje kudy mají procházet. Chodí hlavně po cestách v okolí tábořiště. Každá hlídka má k dispozici 4x potvrzení (lístečky) o provedené kontrole, které jí umožní legitimovat domorodce. Potvrzení o kontrole musí domorodci dát, když jim dojdou musí si pro ně dojít, bez potvrzení nesmí nikoho legitimovat. Každý člen hlídky má 1 papírový míček, který používá pouze při střetu s komandem nebo při útěku domorodce.

Domorodci se pohybují v tábořišti a jeho okolí. Mohou pátrat po těžké vodě a v případě nálezu předat tuto informaci komandu nebo němcům, jak chtějí. Musí být v tábořišti na všechny jídla. Každý má 1 papírový míček na sebeobranu. Každý domorodec má legitimaci, kterou nosí u sebe. Je-li kontrolován německou hlídkou dostane o tom potvrzení a musí se vrátit do města – tábořiště, kde potvrzení odevzdá.

Zásah míčkem vyřazuje hráče ze hry. Nejkratší cestou jde do tábořiště a všem koho potká oznámí, že je zajatý, nikdo nesmí podvádět. Podle průběhu hry vedoucí rozhodne, zda se někdo vrátí do hry nebo už bude mimo.

Pomůcky:

  • Papírové míčky (vyrobené jednoduše zmuchláním papíru a zalepením papírovou páskou – ať se v přírodě rozloží v případě ztráty), při hře se mohou sbírat a znovu použít jen u sebe má mít každý jen povolený počet.
  • Barel 10 litrů nebo 5 litrů s „těžkou“ vodou. Nejlépe voda s troškou hypermanganu, aby byla růžová.
  • 3 mapy okolí tábořiště, ve dvou vyznačit místo s těžkou vodou – pro komando, neoznačená mapa pro německou pátrací skupinu.
  • Kartičky – legitimace pro domorodce.
  • Potvrzení pro německé hlídky o kontrole.
  • Dekorační drobnosti jako vytvořené samopaly, pistole (ze dřeva), maskování a pod.

Obrázky ze serveru http://ceskatelevize.cz , vlastní archiv.

Kategorie: Hry