Brána je téměř nezbytná na každém táboře. Její úprava je věcí vkusu členů tábora a nelze proto dát přesný návod k její stavbě. Všeobecně lze říct, že na ní má být použit stejný materiál, jako při stavbě tábora. Je nevkusné zdobit bránu obrázky, pomalovanými terči a rozsáhlými plachtami nápisů. Brána, víc než ostatní stavby v táboře, musí dobře zapadnout do přírodního rámce tábora. Pokud máme možnost tábořit v lesích , nehodí se nikdy na bránu našeho tábora různé řemeslné výrobky na hoblovaných prknech, pestře pomalované, každý rok znovu převážené. Taková brána není chloubou naší práce ani výrazem umění obyvatelů tábora. Pokud je dřevěný materiál brány opracován, je možné použít vhodné primitivní barvy ke zdobení. Nejvkusnější brány budou z přírodního materiálu. Bránu umístíme tak, aby se jí skutečně pro vchod do tábora používalo. Proto můžeme prostor mezi bránou a táborem uzavřít primitivním plotem.

Brány skautského oddílu „80“:

Táborová brána oddílu Bobři r. 1990
Kategorie: Tábornická praxe