Tyto stavby slouží k tomu, abychom získali pěkný rozhled po tábořišti nebo po kraji. Zvolíme pro ně proto pokud je to možné vyvýšené místo. Stavíme je buď jednoduché, jen pro jednoho člověka, nebo důkladnější a větší pro více lidí. Jednoduchá věž jsou vlastně dva žebříky, dole zapuštěné do země, které se k vrcholu zužují. Tyto dva žebříky postavíme proti sobě, přidržíme lany a postupně spojujeme příčkami, na které hned stoupáme, abychom připevnili vyšší příčky. Konec žebříků necháme jako zábradlí, pod kterým připevníme na příčky podlahu. Větší, rozměrnější věže stavíme podobně s tím rozdílem, že místo dvou žebříků musíme už na zemi udělat dvě stejné konstrukce z kmenů, které jsou směrem nahoru užší a jsou spojeny příčně i úhlopříčně. Všechny spoje musí být provedeny pečlivě a přesně. Vůle v zářezích znamená, že celá konstrukce bude rozviklaná. Tyto dvě konstrukce, zapuštěné a upevněné v zemi co nejhlouběji, postavíme v úhlu proti sobě a lany provizorně přidržujeme. Při vztyčování konstrukcí buďme opatrní, aby nám celá vaz-ba nespadla, nebo se neuvolnila její část a někoho nezranila. Pomáháme si lany, které vždy drží několik táborníků a současně podpíráme stavbu „nůžkami“. Jsou to dva kusy kulatiny pro ten účel svázané asi v horní pětině. Jakmile nezvedáme nebo nepohybujeme vazbou, musí vždy hlavní trámy vazby být podepřeny naplno „nůžkami“, aby se zvedající nevysilovali. Máme-li konstrukci v definitivní poloze zaházíme a upěchujeme jámy vedle sloupů (přidáme kameny a zatlučeme vedle kolíky) a začneme s přibíjením příček, vzdálených od sebe na výšku člověka. Mezi příčky přibijeme křížem výztuž. Podlahu připevníme na více trámků. K výstupu slouží zvláštní žebřík. Věž zpevníme úhlopříčnými trámky spojujícími protilehlé kouty dvou vazeb. Spoje musí být přesně provedeny. Tyto stavby mohou být vysoké 2-10 m, měřeno po podlahu.

Kategorie: Tábornická praxe