Inspirace pro volný čas

ZVEME VÁS

Tento víkend

Z Radnic libštejnskými hvozdy 19.5.2018
Start a cíl všech tras je v sokolovně v Radnicích. Start 8 - 9,30 hod. Cíl je otevřen do 17.30. Účastníci v cíli obdrží pamětní list.
Ubytování pořadatel neposkytuje.

pěší trasy :
7 km - Radnice, Kalvárie, Kamenec, Radnice
17 km - Radnice, Kalvárie, Kamenec, Nový mlýn, Chockov, Lhotka, Kamenec,
Radnice
22 km - Radnice, Kalvárie, Kamenec, Nový mlýn, Mostiště, Chomle, Radnice
Tato trasa je orientačně náročná. Potřebná je mapa, případně GPS.
28 km - Radnice, Kalvárie, Kamenec, Nový mlýn, rozcestí u Rakolusk, Bujesily,
Liblín, Libštejn, Chockov, Lhotka, Kamenec, Radnice
35 km - Radnice, Kalvárie, Kamenec, Nový mlýn, rozcestí u Rakolusk, Bujesily,
Liblín, Libštejn, Kačeřovský mlýn, Velká Radná, Újezd u Svatého Kříže,
Radnice

cyklotrasy - silnice:
31 km - Radnice, Kamenec, Svinná, Hlohovice, Prašný Újezd, Mlečice, Terešovská
Huť, Terešov, Drahoňův Újezd, Biskoupky, Vejvanov, Chomle, Radnice
52 km - Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Brodeslavy, Všehrdy,
Holovousy, Chříč, Kalinova ves, Zvíkovec, Mlečice, Terešovská Huť, Terešov,
Drahoňův Újezd, Biskoupky, Vejvanov, Chomle, Radnice
66 km - Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Brodeslavy, Všehrdy,
Holovousy, Chříč, Kalinova ves, Hradiště, Čilá, Podmokelský mlýn, Vlastec,
Křižovatky, Líšná, Jablečno, Přísednice, Drahoňův Újezd, Biskoupky,
Vejvanov, Chomle, Radnice
101 km- Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Brodeslavy, Všehrdy,
Holovousy, Chříč, Kostelík, Modřejovice, Slabce, Hřebečníky, Týřovice,
U Rozvědčíka, Roztoky, Leontýnka, Karlov, Kublov, Točník, Týček, Zbiroh,
Drahoňův Újezd, Vejvanov, Chomle, Radnice

cyklotrasy - silnice a lehký terén:
11 km - Radnice, Kamenec, Mostiště, Chomle, Radnice
19 km - Radnice, Kamenec, Mostiště, Chomle, Pajzov, Pod Babskou skalou, Vejvanov,
Chomle, Radnice
30 km - Radnice, Břasy, Kříše, Stupno, Březina, Polesí Hradiště-rozcestí, Radeč-věž,
Pajzov, Chomle, Kalvárie, Radnice
Tato trasa je orientačně náročná. Potřebná je mapa, případně GPS.
40 km - Radnice, Břasy, Kříše, Stupno, Březina, Polesí Hradiště-rozcestí, Radeč-věž,
Pajzov, Vejvanov, Biskoupky, Bílá Skála, Hlohovičky, Mostiště, Kalvárie,
Radnice
Tato trasa je orientačně náročná. Potřebná je mapa, případně GPS.http://vhtradnice.sweb.cz
Praha - Prčice 19.5.2018
Zveme všechny milovníky dálkových pochodů na 53. ročník Pochodu Praha – Prčice. Za škrpálem do Prčice. Trasy od 13 km (pro vozíčkáře) až po 70 km.

Upozornění:
Dětská trasa startuje pouze z Votic, je vedena samostatně do dětského cíle a účastníci obdrží místo botičky speciální trofej.

Více informací viz web

http://www.praha-prcice.cz
Den Všenic 2018
V sobotu 26. 5. 2018 od 8 hodin oslavy ke stému výročí vzniku Republiky na louce - letišti nad Všenicemi.

Bohatý program:
- vojenská technika
- seskoky parašutistů
- jízdy vojenskou technikou
- letecké a vojenské ukázky
- střelecká soutěž
- výstava historických zbraní
- kouzelník
- bitva o letiště
- vojenské ležení
- skákací hrady
- autodrom
- občerstvení a další...https://www.vsenice.cz
Královský průvod z Prahy na Karlštejn 2.-3.6.2018
Dvanáctý ročník Královského průvodu se ponese v duchu oslav výročí 670 let od založení Nového Města pražského, Pražské univerzity a počátek stavby hradu Karlštejna.


Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 2. června L. P. 2018 z Radotína. Poté se ubírati bude přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde přenocuje.

V neděli 3. června se královský průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže společně s poselstvem vévody Štěpána II. slavnostně uložil korunovační klenoty.

Z Králova Dvora vyjede dne 2. června L.P. 2018 vstříc císaři Karlu IV. poselstvo vévody Štěpána II. bavorského. Setkají se v neděli 3. června v Budňanech ( dnes Karlštejn ) a společně pak vystoupají na nádvoří hradu Karlštejna.

Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).

Dvanáctý ročník Královského průvodu pořádá po páté město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za finanční podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka, Městských částí Radotín a Zbraslav, a hradu Karlštejn.

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.

Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří jdou v čele průvodu a nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu

Poselstvo vévody Štěpána II.

V letošním roce proběhne ve dnech 2. - 3. června třetí ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojí a společně uloží korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna.


Průvod není jen historickou podívanou, ale především příležitostí se dobře pobavit. Na zastávkách průvodu čeká na návštěvníky po oba víkendové dny pestrý program. Program často začíná před příjezdem vladaře a trvá i dlouho po jeho odjezdu. Průvodu se neúčastní aktivně jenom obce na jeho trase, ale také delegace z regionu. Průvodu se účastní okolo sto lidí a nechybí v něm muzikanti a dobrá nálada.

Doprovodný program

Program probíhá v místech zastávek průvodu i před příchodem císaře a často trvá dlouho po jeho odchodu.

Hudební koncerty, historická podívaná, tanec, divadlo a pravé středověké i současné občerstvení. Kromě uvedených akcí vstupné všude ZDARMA!
http://www.pruvodkarlaiv.cz/

Copyright © Tulák - Inspirace pro volný čas, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.tulak.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
15273/441/441a/441b/441c DRP  created by B.P&Co. /70