tulakzima.jpg
Inspirace pro volný čas

Táboření

Víčko na ešusu

Oheň a ešus
Při vaření na ohni se většinou snažíme, aby co největší plocha ešusu byla zahřívána ohněm. Tady je ešus položen na dvě silná žhnoucí polena na okraji ohniště. Tyto polena jsme tam dali hned po rozdělání ohně, aby se správně rozhořela.
Víčko ešusu a oheň
Aby se voda dřív uvařila a také, aby doní nepadaly různé načistoty je potřeba ešus zakrýt víčkem. Víčko je stejně vystaveno ohni jako ešus. Čas od času se potřebujete do ešusu podívat. Osvědčilo se nám dávat víčko na ešus obráceně, aby se lépe bralo.
Uchopení víčka
Nejlépe je vzít kapesník, čepici apod. uchopit víčko za okraj a nadzvednout. Je ovšem třeba, aby víčko v ešusu sedělo lehce. Pokud je ešus křivý, před vařením jej vyrovnáme, až jde víčko lehce nasazovat.
Odklopení víčka
Víčko opatrně uchopíme alehce zvedneme. Neškubeme, abychom se náhodou neopařili a ještě ke všemu nezalili oheň. Pokud ještě potřebujeme, vracíme víčko stejným způsobem.

Copyright © Tulák - Inspirace pro volný čas, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.tulak.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
15273/441c/441/441a/441b DRP  created by B.P&Co. /70