tulakzima.jpg
Inspirace pro volný čas

SKANZENY, MUZEA

Villa Nova Uhřínov

Občanské sdružení Villa Nova Uhřínov - středisko experimentální archeologie bylo založeno roku 1993. od té doby usiluje o vybudování funkčního střediska experimentální archeologie s různými aspekty tohoto oboru. Hlavním cílem sdružení je výstavba skanzen středověkého skanzenu při respektování všech zásad archeologického experimentu (ke stavbě, údržbě a provozu staveb jsou používány výhradně repliky středověkých nástrojů a staré technologické postupy.
Budovaný skanzen je kladen do časového období 13.-14. století. Rozprostírá se na pozemku o výměře cca 7 ha v prostředí louky obklopené smíšeným lesem nedaleko vsi Velký Uhřínov. do těchto dnů se podařilo postavit dva obytné domy, kovárnu, hrnčířský okrsek s pecemi, objekt kolomazné pece a několik hospodářských staveb. Dominantou celého skanzenu bude v blízké době i budova tvrze, obydlí nižšího šlechtice.
Mimo rekonstrukcí středověkých stavení se sdružení zabývá také rekonstrukcí středověkého zemědělství. K tomuto účelu byla ve skanzenu založena dvě pokusná pole o celkové výměře 600 m2 pro pěstování různých druhů obilnin a menší bylinná zahrádka.
Kromě vědeckých účelů je skanzen využíván také pro školní a mimoškolní archeologickou a ekologickou výchovu, která je interpretována na základě odborných znalostí z obou oborů. Děti zde mají možnost seznámit se s teoretickými základy archeologie a ekologie a dozvědět se více o středověkém způsobu života. Tuto teorii si potom navíc mohou na vlastní kůži vyzkoušet při různých experimentálních činnostech ve skanzenu. Od roku 1999 probíhá školní výuka formou jednodenních exkurzí, mimoškolní formou dětských letních táborů (pro základní školy) a víkendových seminářů a studentských praxí pro středoškoláky a vysokoškoláky.
Více na <a href= http://villanova.webpark.cz target=_blank>http://villanova.webpark.cz</a>
Roubená polozemnice
Mlýnek na mouku
Vnitřek polozemnice
Pec na chleba
Stavba hospodářské budovy
Kovárna
Základy nové stavby
Sympatická průvodkyně
Sušárna
Chlév pro kozy
Sad
Odborný výklad
Bylinná zahrádka
Zahrádka
Rozestavěná tvrz

Copyright © Tulák - Inspirace pro volný čas, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.tulak.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
15273/441c/441/441a/441b DRP  created by B.P&Co. /97